Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Képviselői beszámoló 2008 (Tóth Tiborné dr.)

Országgyűlési képviselői beszámoló 2008

        

A közjó szolgálata embert próbáló feladat. Több mint két éve várom, hogy enyhüljön a szorítás, hogy mindannyiunknak egy kicsit könnyebb legyen, de a körülményeink másként alakulnak. Most már látnánk „az alagút végén a fényt”, hisz túl lennénk a megszorítások időszakán. Sikerült helyreállítani az államháztartás egyensúlyát, megindultak a pályázatok, mi több, kivívnunk az EU elismerését mindkét területen. Bizonyára jobban kellene tudnunk örülni mindezeknek, hisz közösen lettünk úrrá sok nehézségen, mindannyian megszenvedtük az eddigieket. De van minek örülnünk, még akkor is, ha a pénzügyi és gazdasági világválság rémével kell szembenéznünk. Mert egy alapjaiban rendezettebb gazdaság, egy fegyelmezett költségvetés nagyobb védelmet adhat, s a pártpolitizáláson túlmutató összefogás – amelyet az egész világot megrendítő pénzügyi válság és gazdasági recesszió provokált ki - erősítheti is a Magyarországot.

          Nézzük csak, mit sikerült elérnünk eddig szűkebb pátriánkban, Mosonmagyaróváron és a kistérségben!
Kezdjük a legfontosabbal, Szigetköz ügyével. 16 év leforgása alatt egyetlen kormány sem vállalta fel a radikális rendezést, de még a komplex rehabilitációt sem. 2008. augusztusában, sok-sok képviselői közreműködésnek is köszönhetően, viszont sikerült elérni, hogy két nagy rehabilitációs projektünk, amely Rajkától Vénekig minden szigetközi települést érint, 11 milliárd Ft-os támogatást kapott. Ezt egészíti ki a Győrben létesítendő Mosoni-Duna torkolati műtárgy- a Gönyü kikötői fejlesztés 2. ütemében megvalósítva – ez gondoskodik majd a megfelelő visszaduzzasztásról (az 50-es évek vízszintjéről). A projekt támogatásához két alkalommal is Brüsszelben jártunk, s Hegyi Gyula EP képviselő segítségét is megnyertük. Őt láttuk vendégül Szigetközben októberben egy helyszíni szakmai megbeszélésen, amelyet polgármesteri fórum követett. Nemcsak az Országgyűlésben, de az Európai Parlamentben is interpelláltunk, kérdéseket tettünk fel, folyamatosan lobbiztunk, csak így maradhatott meg a Szigetköz projektek prioritása a pályázati rendszeren belül. Október 29-én Szigetköz Kerek-asztalt hívtunk össze: Szili Katalin házelnök, dr. Szabó Imre miniszter, országgyűlési és kistérségi képviselők, szakmai, civil és zöld szervezetek meghívásával. Bízunk benne, hogy Szigetköz ügye a jelenlegi szlovák-magyar konfliktussal is súlyosbított Bős-Nagymaros kérdéstől elkülönítve kezelhető. Állásfoglalás tervezetünket, amely 8 pontból állt, lényegében támogatta a közel 40 főnyi kerek-asztal. Megerősítést kaphatott Szigetköz lakossága abban, hogy ügyünk rendezése nemcsak helyi, de országos és EU-s fontosságú kérdés is. Miniszterünk is támogatta a többek által felvetett kezdeményezést a kerek-asztal egyeztetéseinek a folytatására. Szigetköz fejlesztésének ügyét immár új, EU-s perspektívába sikerült helyezni, s megnyerni a legmagasabb szintű szakmai támogatást. (Az elmúlt 2 évben összesen 3 miniszter és 3 államtitkár személyes meggyőzését követően.)
Mosonmagyaróvár és a kistérség 13 önkormányzata, civil szervezetekkel és vállalkozókkal együtt sikeres Leader+ programot zárt, amellyel közel 100 millió Ft–ot fordíthatott vidékfejlesztésre. Új, Szigetköz – Moson-sík, 43 településre kiterjedő akciócsoportunk  a közelmúltban nyert 1,2 milliárd Ft-ot, amelyet saját pályázati rendszerében használ majd  fel. Színvonalas pályázatunk előtt 2009-ben újabb lehetőségek nyílhatnak meg.
Mosonmagyaróvár mindkét Ipari Parkjának pályázatánál- már a tervezés időszakától – elkelt a képviselői támogatás. Két éve a lakásomon, Bella Sándorral folytatott szakmai konzultációkkal indítottunk, majd a menedzselés hosszú időszaka következett. A Moson belváros rekonstrukciója 540 millió Ft-tal kapta meg a zöld utat, az Ipari parkokra pedig 183 millió,  illetve 280 millió Ft-ot nyertünk. Örömteli hír az is, hogy a Mosonban lévő Futurában Csodák Palotáját, interaktív múzeumot hozhatnánk létre, amely a térség vonzerejét jelentősen növelné. A „válság” ad most lehetőséget a külön pályázat nélküli, 1,4 milliárd Ft-os EU-s támogatásra, no meg a képviselői lobby Balogh József képviselő társam támogatásával.
A Halászi híd 1992 óta „ideiglenes”. Sok utánajárás után, végül a Parlamenti interpellációm előkészítése közben csaptam le a lehetőségre, amellyel 700 millió Ft-ot kaptunk az új hídra. A hivatalos ügyintézés már folyamatban van (pályáztatás, az új kivitelező, gyártás és időterv…), Máriakálnok és Halászi lakosságának tájékoztatása napjainkban történik. Sajnálatos, hogy a forgalom elterelésére nem készültek fel eléggé az érintettek. A Mosonmagyaróvár - Máriakálnok közötti kerékpárút költségeinek az előteremtéséhez (50 millió Ft) két költségvetési törvényt módosító képviselői indítványt kellett beadnom, 3 minisztériumi államtitkár hivatalos megkeresésével. Esélyeink bíztatóak.
Térségünk útjaihoz és a kerékpárutakhoz összességében milliárdos nagyságrendű pályázati és fejlesztési forrásokat nyertünk. Nézzünk csak szét közvetlen környezetünkben, beleértve a Csorna felé vezető 86-os utat is. Szinte mindenhol folyik útfelújítás vagy építés. Persze ezek mögött is folyamatos és kitartó képviselői menedzselés áll. Darnózseli útja és kerékpárútja több budapesti és helyszíni egyeztetést követően, a kivitelezői pályáztatás stádiumában van. A Rajka felé vezető kerékpárút alapkövét novemberben ünnepélyesen letettük Bodor Ádám miniszteri biztos jelenlétében. A hegyeshalmi kerékpárút teljes dokumentációjának aláírása ügyében államtitkári és miniszteri szintű támogatást élvezünk, rövidesen indulhat ez a projekt is. Végre elkészül nemcsak az EUROVELO teljes útvonala, hanem Hegyeshalom felől is fogadni tudja majd Szigetköz és a Mosoni sík a kerékpáros túrizmust. A Szigetköz kempingeit üzemeltetők kerestek meg tulajdonviszonyokkal összefüggő fejlesztési gondjaikkal. Halászin, több egyeztetésen, a Vízügyet és polgármestereket is bevonva formálódik az a döntés, amely egész Szigetközben mintaértékű lehet.
A térségi fejlesztésekhez kapcsolódik a máriakálnoki Máriafürdő ügye. A miniszteri és államtitkári közvetítésemnek köszönhetően megvan arra a lehetőség, hogy az 1,4 milliárd forint állami támogatás magánbefektetői kiegészítéssel térségünk javára hasznosulhasson.
Nemcsak Mosonmagyaróvár, de a kistérség is kedvezményezettje lesz az Integrált Szociális Intézmény létrehozásának, szolgáltatásainak. Szűcs Erika szociális miniszter egyetértését és támogatását szereztük meg többszöri konzultációval és a régióban is egyedülálló pályázati lehetőséggel. Az Államkincstártól a lehetséges „Laktanya” épületet képviselő közvetítéssel szereztük meg. (Ebben az 56-os múzeum is kedvezményezett.) A költségvetés novemberi időszakának napjainkban zajló eseménye: törvénymódosítási javaslatot támogattam az intézményeink működésében létfontosságú szociális és gyermekjóléti normatív támogatás rendszeréhez.
Térségünk egészségügyi ügyeleti szolgáltatásához készült pályázatunk menedzselése szintén jó úton halad. Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter elsőként fogadta el a képviselői meghívást a Karolina Kórház rekonstrukciós átadásához. A költségvetési hiány korrigálását kérő levélre most hoztam miniszteri választ. A Mentőállomás építésének önkormányzati és állami forrásai (45-45 millió Ft) nem elegendőek a kivitelezés megkezdéséhez. Képviselői indítványom a hiányzó 18 millió Ft-ra államtitkári támogatást élvez.
Fontos szerepe lett volna annak a városi és kistérségi profi pályázatíró teamnek, amelynek megszervezését már két éve javasoltam a helyi vezetőknek. (országosan is több jó példa bizonyítja mind a gazdaságosságot, mind a sikerességet) Nálunk az iskola és óvoda felújítási pályázatok estek áldozatul elsősorban: 2 formai hibás, 5 színvonal alatti lett. Mosonszentmiklós (iskola) és Lébény (óvoda) nyert, a Halászi iskola pályázata (200 millió Ft) csak több körös lobbyzással csúszott át.
A kis és közepes vállalkozások –bár szorította őket a túl szigorú kiírás – szintén eredményeket könyvelhetnek el. A 2007. 01. 01. – 2008. 10. 08. közötti időszakban a GOP keretében közel 555 milliót, a KEOP-ban 46,3 milliót, a NYDOP-ban 480,3 milliót nyertek. Összesen: 1 081 407 090 Ft-ot fordíthattak fejlesztésre az önerőn kívül.
A térséget érintő, bár nem fejlesztési kérdés volt Bezenye - Papréten a jégeső okozta természeti katasztrófa, amely elsősorban a papréti családokat sújtotta. Azonnal a segítségükre siettem, s nemcsak a helyszínen történő tájékozódással. Közbenjárásomnak köszönhetően Bezenye Község Önkormányzata 1,5 millió forintot kapott a Nyugat-dunántúli Régió Vis Major keretéből az önkormányzati épületében keletkezett kár enyhítésére. Paprét lakossága támogatásom révén rendkívüli gyorsasággal kapott 12 millió forintot az Önkormányzati Minisztériumtól a lakóépületekben keletkezett károk helyreállításához. Sajnos, ebből az összegből csak 4,6 millió forintot tudtak felhasználni.
Végül, de nem utolsó sorban szólnék az Új Tudás programról. Indulása óta miniszterelnöki megbízottként koordinálom ezt a 3 évre szóló, intenzív közoktatás fejlesztési programot. Pedagógus hivatásomat szolgálom ezzel is: a gyerekek, pedagógusok és szülők érdekeit képviselem a szakmai és társadalmi vitában megfogalmazott vélemények közvetítésével, a  program csiszolásával. A közoktatás átfogó, esélyteremtő fejlesztését szolgálja az az évi +130-140 milliárd Ft, amelynek közel 1/3-a költségvetési, 2/3-a EU-s forrás. A kora gyermekkori fejlesztéstől az óvodáztatási támogatáson át az iskolarendszer tartalmi és tárgyi modernizálásán keresztül a pedagógusok jobb társadalmi, erkölcsi és anyagi megbecsüléséig sok mindent összehangoltan fejleszt ez az egyedülálló program. Méréssel, értékeléssel és ellenőrzéssel követi a tanulói és tanári teljesítményeket, átláthatóvá teszi a magyar iskolarendszert. Bízhatunk abban, hogy a gyermeklétszámhoz igazított oktatási rendszer megújul, a megújított pedagógus-tudás modern, gyakorlat-közeli, „új tudással” ruházhatja fel gyermekeinket, a jövő nemzedékét. Az Új Tudás program a pénzügyi és gazdasági nehézségek ellenére is folytatódik, szinte változatlan költségvetéssel. Csupán néhány, jövedelmet érintő eleme halasztódik későbbre (vezetői és” pályakezdő” bérpótlék). A társadalmi vitában javasoltak nyomatékosításával sikerült elérnünk, hogy e tanév 2. félévétől az osztályfőnöki pótlék másfélszeresére növekedik. 2009 elején lép életbe a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok pótléka, s a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok pótléka (Összesen: 3,445 milliárd Ft). A kiemelkedő pedagógus teljesítmények megbecsülésére (teljesítményértékelő rendszer működése alapján) 2 évvel ezelőtt fogadta el az Országgyűlés a törvénymódosítási javaslatomat. Pályázati úton (2007-ben 1 milliárd), 2008-ban 1,1 milliárd  Ft jutalmat vehetett át 418 intézmény több, mint 10 000 pedagógusa. Az Új Tudás program e pályázati összeget megkétszerezi. Bízom benne, hogy a világgazdasági válság okozta intézkedések (13. havi bér visszatartása) ideiglenesek, s tovább küzdhetek a pedagógusok nemcsak erkölcsi, de teljesítményarányos anyagi megbecsüléséért is.
Beszámolóm „dióhéjban” ennyi. Csak a legfontosabbakra tértem ki, s igyekeztem tárgyszerű lenni. Szólhattam volna még az egyéni megkeresésekről, havonkénti fogadóórám változatos tapasztalatairól. De ott is az emberség, a közös gondolkodás ereje, a segítőszándék vezérel minden esetben.
S hogy jobb lesz-e a világ jó szándékú erőfeszítéseink által? Bizonyára igen, bár néha „nagy árat fizetünk” érte.  Mert - a legnagyobb magyar, Széchenyi István szavait idézve -
„Azokért élünk, akiket szeretünk. Azokért, akik igaznak tartanak. A jövőért élünk, a szépért, s jóért, amit  tehetünk.”
2008. 11. 29.                                                              Tóth Tiborné dr.
                                                                             országgyűlési képviselő
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 
LevelezőlistaArchívum

Naptár
<< Szeptember / 2022 >>


Statisztika

Online: 1
Összes: 451153
Hónap: 2852
Nap: 63